Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στην Βουλή για τις Δυσβάσταχτες Ασφαλιστικές Εισφορές στους Δικηγόρους

Τον απροκάλυπτα φορολογικό χαρακτήρα των νέων ασφαλιστικών εισφορών ειδικά για τον δικηγορικό κλάδο αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα προκύπτει πλασματική και αναδρομική επιβάρυνση από την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών με βάση το εισόδημα του 2015 όπου τα έσοδα εμφανίζονται ως δήθεν ιδιαίτερα αυξημένα, ενώ αντίθετα στην πραγματικότητα υπήρξαν μειωμένα λόγω της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων.

Στο συνολικό επιβαρυντικό σκηνικό έρχεται να προστεθεί η εξαίρεση με εγκύκλιο των δικηγόρων-συνεργατών σε δικηγορικές εταιρείες από τη δυνατότητα να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, με τον επιμερισμό των εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ενώ ειδικά για τους δικηγόρους- μετόχους εταιρειών προβλέπεται καταβολή εισφορών 26,95%, όχι μόνο επί των αμοιβών τους αλλά και επί των εισπραττόμενων μερισμάτων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

  • Με ποιο τρόπο προτίθεστε να επιλύσετε τα προβλήματα που διαταράσσουν το συνολικό φάσμα της απασχόλησης των δικηγόρων από τις εργασιακές σχέσεις μέχρι και τις μηνιαίες υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ;
  • Υπάρχει πρόβλεψη για την άρση της εξαίρεσης ασφάλισης των δικηγόρων-συνεργατών σε δικηγορικές εταιρείες από τη δυνατότητα να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, με τον επιμερισμό των εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου;
  • Πως σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την αδικία που προκύπτει με την πλασματική και αναδρομική επιβάρυνση από την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών με βάση το εισόδημα του 2015 όπου τα έσοδα υπήρξαν μειωμένα λόγω της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων;
  • Ποια η προβλεπόμενη διαδικασία για την αφαίρεση ποσών από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές που αναμένεται να καταβληθούν σε ποσοστό 20% υπέρ του ΕΦΚΑ επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, μέσω του σχετικώς εκδιδόμενου γραμματίου προείσπραξης;
  • Ποιες οι δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην θεωρηθεί υπερήμερος με μια μικρή καθυστέρηση στην καταβολή των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών έκαστος δικηγόρος και να μην απωλέσει το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης ή/και τυχόν ρυθμίσεων παλαιότερων οφειλών;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τις Ασφαλιστικές Εισφορές στους Δικηγόρους