Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στην Βουλή για τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιβαρύνσεις Ελλήνων Πολιτών με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις

Τις οικονομικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις Ελλήνων πολιτών με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσθετα κόστη που αφορούν την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας αναδεικνύει με ερώτηση του στην Βουλή ο Χάρης Θεοχάρης προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Επειδή εν όψει της οριστικοποίησης των νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2019-2020, η προστασία των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από την περαιτέρω φτωχοποίηση οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα του υπουργείου Οικονομίας

Επειδή τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη, την κατ’οίκον διαβίωση και την αποφυγή ιδρυματοποίησης,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

  • Προτίθεστε να εισάγεται διάταξη που θα ορίζει την οριζόντια εξαίρεση των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας από οποιοδήποτε υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων με δεδομένο ότι η παροχή τους δεν συνιστά εισόδημα προς φορολόγηση αλλά εστιάζει στην κάλυψη του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αναπηρία;
  • Υπάρχει πρόβλεψη για καθορισμό ευνοϊκών προϋποθέσεων για την μείωση του ΕΝΦΙΑ καθώς και την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ατόμων με αναπηρία 67% και άνω στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πλήρη οικονομική προστασία των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις;
  • Ποιος ο σχεδιασμός για τη δημιουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε έκαστο Δήμο της χώρας; Παρακαλείσθε όπως παράσχετε πλήρη κατάλογο με τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ τα οποία βρίσκονται ήδη εν λειτουργία.
  • Υπάρχει προγραμματισμός για την εκπόνηση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ώστε να συντελεστεί καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τις Επιβαρύνσεις Πολιτών με Αναπηρία