Ερώτηση τη Διαχείριση Κονδυλίων για τους Πρόσφυγες