Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση του Χ. Θεοχάρη για τα warrants των ελληνικών τραπεζών.

Το θέμα της απαξίωσης των warrants των ελληνικών τραπεζών έθεσε με ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών ο Χάρης Θεοχάρης. Μια σειρά ρυθμίσεων κατά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών τα έτη 2014 και 2015 οδήγησαν τους τίτλους αυτούς που είχαν εκδοθεί το 2012 σε τιμές εξάσκησης που ήταν εξαιρετικά υψηλές οδηγώντας στην απαξίωσή τους.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου αν οι κάτοχοι των warrants θα έπρεπε να έχουν κληθεί με δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις που αποφάσισαν τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου τα έτη 2014 και 2015 και αν θα έπρεπε να τους είχαν αποδοθεί δικαιώματα στις συγκεκριμένες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Θέτει δε το ζήτημα του κατά πόσο μη επιλέξιμοι επενδυτές αγόρασαν αυτά τα παράγωγα προϊόντα, αν υπήρχαν ασάφειες και παραλείψεις στους όρους έκδοσης και στο νομικό πλαίσιο που δεν έδιναν πλήρη πληροφόρηση στους ιδιώτες μικροεπενδυτές και αν αυτές οι παραλείψεις θεμελιώνουν αξιώσεις για αποζημίωση των μικροεπενδυτών.

Ερώτηση προς Υπουργό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ