Ραδιόφωνο

Focus 103.6

Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει από τρεις τομείς:

-Τον δημογραφικό, ο οποίος στην ελληνική περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να συνεισφέρει θετικά.

-Τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες όμως έχουν πέσει στο 11% του ΑΕΠ, σε επίπεδα που δεν επαρκούν καν για την αναπλήρωση του εξοπλισμού ο οποίος παλαιώνει. Οπότε και εκεί δεν είναι εύκολο να υπάρξει κάποια ώθηση.

-Μένει μόνο ο τρίτος τομέας που είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, ώστε με τα ίδια κεφάλαια και τους ίδιους ανθρώπους να παράγουμε περισσότερα.

Μόνο μια κυβέρνηση αποφασισμένη να υλοποιήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα αφήσουν την καινοτομία και την παραγωγικότητα να ανθίσουν θα μπορέσει να φέρει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην οικονομία. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει.