Ανακοινώσεις

Φωτογραφική ανάθεση για τη μεταστέγαση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Στην από 26.04.2016 ερώτηση του Βουλευτή Χάρη Θεοχάρη σχετικά με το θέμα της μεταστέγασης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) μεταξύ  άλλων ρωτούσε τον Υπ. Πολιτισμού κ Μπαλτά εάν αληθεύει ότι έχει ήδη βρεθεί το κτίριο στο οποίο θα μετακομίσει το ΕΚΚ, και αν έχει υπογραφεί συμφωνητικό μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του νέου κτιρίου.

Το απαντητικό σημείωμα του ΕΚΚ που επισυνάπτεται στην απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέρει πως το ΔΣ του οργανισμού με απόφασή του προχώρησε στη διερεύνηση για την ανεύρεση κατάλληλου κτιρίου με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες την οποία δημοσίευσε στη Διαύγεια στις 15.04.2016 με καταληκτική ημερομηνία την 22.04.2016. Η περίοδος για την υποβολή προσφορών ήταν λοιπόν μόλις 7 ημέρες.

Εν συνεχεία όπως αναφέρει η απάντηση, το ΕΚΚ έλαβε μία μόνο προσφορά στις 20.04.2016 για νεόδμητο ακίνητο, συνολικού εμβαδού 2000 τ.μ.

Ως εδώ όλα καλά. Παρόλα αυτά μετά από καταγγελία ήρθε στην κατοχή μας αντίγραφο για το προσύμφωνο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης από την 11.03.2016, δηλαδή ένα μήνα πριν την αναφερόμενη  απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚ για την πρόσκληση δημόσιας υποβολής προσφορών, το οποίο αφορά το ίδιο ακίνητο για το οποίο κατατέθηκε προσφορά στις 20/04/2016. Επιπροσθέτως το προσύμφωνο μίσθωσης αναφέρει πως το ΔΣ του οργανισμού είχε ήδη αποφασίσει την ίδια μέρα να προβεί στη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου. Απόφαση η οποία δεν αναφέρεται πουθενά στο απαντητικό σημείωμα του ΕΚΚ προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο ίδιο κείμενο αναγράφεται το μηνιαίο μίσθωμα για το εν λόγω ακίνητο ύψους 4.000 ευρώ, το οποίο είναι ισόποσο με το προτεινόμενο μίσθωμα της υποβληθείσας από 20.04.2016 προσφοράς για το ίδιο ακίνητο.

Σημειώνεται τέλος στο ιδιωτικό συμφωνητικό πως για την πιστή τήρηση των όρων του, το ΕΚΚ κατέβαλε το ποσό των 4.000 ευρώ στον εκμισθωτή με επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 00000017-5 και με ημερομηνία έκδοσης 11.03.2016.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Μπαλτάς :

 

  • Η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού γνώριζε για τις ενέργειες του ΔΣ του ΕΚΚ;

 

  • Γιατί το απαντητικό σημείωμα του ΕΚΚ απέκρυψε την απόφαση του ΔΣ για την μίσθωση του εν λόγω κτιρίου ένα μήνα πριν την προκήρυξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος;
  • Γιατί η περίοδος υποβολής προσφορών ήταν μόλις μία εβδομάδα;
  • Οι επιθυμητές προδιαγραφές που τέθηκαν κατά τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών διαμορφώθηκαν από τα χαρακτηριστικά του εν λόγω κτιρίου;

 

Είναι προφανές ότι η απάντηση του ΕΚΚ και τα υπάρχοντα στοιχεία παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις που εγείρουν θέματα νομιμότητας για την ακολουθούμενη διαδικασία.