Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Γιατί καθυστερεί η έκδοση της Κάρτας του Πολίτη;

Σειρά ερωτημάτων ως προς τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση της Κάρτας του Πολίτη θέτει στον υπουργό Εσωτερικών ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Η Κάρτα του Πολίτη σε συνδυασμό με την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου αποσκοπούν στη γενίκευση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής αλλά και στην ψηφιακή κυκλοφορία εγγράφων στο σύνολο του Δημοσίου. Μπορεί δε να αξιοποιηθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων καινοτομικών υπηρεσιών μειώνοντας τη γραφειοκρατία και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

-Ποιος ο σχεδιασμός για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της Κάρτας του Πολίτη και ποια τα ποσά που έχουν δαπανηθεί από το 2010 για τις σχετικές διαδικασίες και μελέτες;

-Έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που είχαν προκύψει αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας του Πολίτη; Ποια τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και οι καλές πρακτικές ασφαλείας που πρόκειται να υιοθετηθούν;

-Υπάρχει πρόβλεψη για ταυτοποίηση στα πρότυπα του e-banking ώστε κάθε κωδικός πρόσβασης να μην είναι ευάλωτος σε ηλεκτρονική υποκλοπή;

-Έχει ολοκληρωθεί η ειδική διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ώστε τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στη Κάρτα να σέβονται την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας αναφορικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ