Ραδιόφωνο

Η Δημοκρατία αναγνωρίζει τη δυνατότητα στον πολίτη να κρίνει τη Δικαιοσύνη. – Ραδιο Πατρίδα

Η κυβέρνηση έχει πολλές αποτυχίες και προσπαθεί να τις συσκοτίσει με την κατασκευή ψεύτικων εχθρών, με επιθέσεις στα ΜΜΕ, στις τράπεζες, στη Δικαιοσύνη. Η Δημοκρατία αναγνωρίζει τη δυνατότητα στον πολίτη να κρίνει τη Δικαιοσύνη. Δεν επιτρέπει όμως να εκτοξεύονται κατηγορίες γενικώς και αορίστως. Χρειάζεται θεσμική οχύρωση, όχι θεσμική αποδυνάμωση.