Ανακοινώσεις

Η σημερινή κυβέρνηση είναι ευνουχισμένη

Το ΔΣ του ΕΜΣ ενέκρινε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το Ελληνικό χρέος μετά την έγκριση του Εurogroup  της 5ης Δεκεμβρίου 2016 και το προσωρινό πάγωμα λόγω της μονομερούς διανομής μερίσματος.

Συνιστά μια  θετική κίνηση και αποδεικνύει πως υπάρχει ακόμη καλή πίστη ανάμεσα στη χώρα και τους εταίρους μας.

Το τίμημα ήταν η δήλωση μετανοίας του κ. Τσακαλώτου πως δε μπορεί να ξαναδοθούν τέτοιου είδους μερίσματα από την κυβέρνηση.

Συνεπώς μετά και τη δήλωση υποταγής των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μόνο μια νέα κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει μέτρα ανακούφιση των αδυνάμων της χώρας μας.

Η σημερινή κυβέρνηση είναι πια πλήρως ευνουχισμένη.