Ραδιόφωνο

Κανάλι Ένα 90,4 – Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά

Το ΕΣΡ δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων. Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει την ευθύνη να πετύχει τη συναίνεση που απαιτείται για τη συγκρότησή του.