Ραδιόφωνο

Κανάλι Ένα Πειραιά 90.4

Η χειραφέτηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι αναγκαία. Στην Ελλάδα ζούμε ένα ψέμα που λέει ότι όλες οι κεφαλές στη Δημόσια Διοίκηση πρέπει να είναι φίλα προσκείμενες με το κυβερνών κόμμα αλλιώς θα υποσκάψουν κάθε προσπάθειά του να κάνει τις όποιες στρατηγικές αλλαγές. Αυτό είναι μια φενάκη που υποβαθμίζει τον δημόσιο υπάλληλο από επαγγελματία. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους υπαλλήλους του Δημοσίου να παίρνουν πρωτοβουλίες και να ανταμείβονται για αυτές.