Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Καθυστερήσεις στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 επισημαίνει σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Για τις δύο δράσεις που αφορούσαν στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πέρασε ένας χρόνος από την ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων προκειμένου να εκδοθούν οι λίστες των δυνητικών δικαιούχων.

Η καθυστέρηση αυτή καθιστά τους προϋπολογισμούς πολλών εκ των προτάσεων ανεκτέλεστους καθώς οι προσφορές που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις από τους προμηθευτές τους έχουν λήξει. Ειδικότερα για τις εταιρίες του τουριστικού κλάδου, οι καθυστερήσεις τις έχουν καταστήσει «ομήρους» της επερχόμενης τουριστικής σεζόν, αλλά και της αβεβαιότητας για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Εντωμεταξύ, στις 15.12.2017 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 2η προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα», χωρίς να έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της 1ης προκήρυξης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους επενδυτές δεδομένου ότι υπάρχουν εταιρίες που ενδεχομένως να μην εγκριθούν στην 1η προκήρυξη, ενώ ταυτόχρονα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στη 2η προκήρυξη.

 

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: