Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Κίνδυνος απώλειας της ακαδημαϊκής χρονιάς στο ΑΠΘ για τους σπουδαστές της ΣΣΑΣ.

Τον κίνδυνο απώλειας της ακαδημαϊκής χρονιάς στο ΑΠΘ για τους σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν – εν μέσω ακαδημαϊκής περιόδου – σε άσκηση χειμερινής διαβίωσης χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η προηγούμενη δικαιολόγηση απουσιών, επισημαίνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Επειδή καθίσταται προφανές από σχετικό έγγραφο ότι η διοίκηση της ΣΣΑΣ γνώριζε ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου 2017 ότι οι απουσίες των σπουδαστών στην Ιατρική Σχολή κατά τις ημέρες διεξαγωγής της άσκησης δεν ήταν εφικτό να δικαιολογηθούν, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους συναρμόδιους υπουργούς:

-Υπάρχει έγγραφη δέσμευση του ΑΠΘ προς τη ΣΣΑΣ για κάλυψη των απουσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις του στρατιωτικού προγράμματος και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει η διοίκησή της;

-Για ποιον λόγο η διοίκηση της ΣΣΑΣ παραβιάζει τον κανονισμό λειτουργίας που ρητά προβλέπει την μη εκτέλεση στρατιωτικών δραστηριοτήτων όταν υπάρχουν πανεπιστημιακές υποχρεώσεις;

-Αληθεύει ότι έχουν αυξηθεί οι φετινές παραιτήσεις των σπουδαστών σε σχέση με πέρυσι; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παρασχεθεί ο ακριβής αριθμός παραιτήσεων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ