Εκδηλώσεις

Κίνητρα παραμονής στην εργασία για τους επαγγελματίες του ΤΕΕ

Σε συνέχεια των επαφών του με τους παραγωγικούς φορείς ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τις εισφορές, αλλά και με την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων στον ΕΦΚΑ.

Ο κ. Θεοχάρης ενημερώθηκε από τον κ. Στασινό για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι κλάδοι που υπάγονται στο Επιμελητήριο. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων περί των κινήτρων για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να παραμείνουν στο επάγγελμά τους και να μην πάρουν τον δρόμο της μετανάστευσης στο εξωτερικό.

Ο κ. Στασινός συμφώνησε με την πρόταση που έχει παρουσιαστεί στη διαΝΕΟσις, για μείωση των εισφορών και γενικότερα για ένα δικαιότερο ασφαλιστικό σύστημα που θα στηρίζεται σε στέρεες βάσεις. Ο κ. Θεοχάρης επανέλαβε τη δέσμευσή του να ταχθεί στο πλευρό των επαγγελματιών του ΤΕΕ στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.