Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Κόστος ναύλωσης πλοίων για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα ελληνικά νησιά στο λιμάνι του Πειραιά

Διευκρινήσεις για το κόστος της ναύλωσης των πλοίων που μεταφέρουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από τα νησιά στο λιμάνι Πειραιά, ζήτησε με ερώτησή του και αίτηση κατάθεσης εγγράφων ο Βουλευτής Β’ Αθηνών Χάρης Θεοχάρης. Συγκεκριμένα και μετά την εντολή του αρμόδιου υπουργείου να μειωθούν οι ροές των μεταναστών/ προσφύγων στον Πειραιά, προκειμένου αυτό να αποσυμφορηθεί, τα πλοία είτε μένουν ακινητοποιημένα είτε ταξιδεύουν με λιγότερους επιβάτες από τη δυναμικότητά τους. Έτσι το κόστος ανά δρομολόγιο αυξάνεται σημαντικά, στην περίπτωση που οι εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνονται βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων, αλλά δεν εκτελούν τα δρομολόγια κατόπιν εντολής του υπουργείου. Την ίδια στιγμή, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αρχίζουν να συσσωρεύονται πάλι στα νησιά του Αιγαίου, στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περιόδου.

Για τους ανωτέρω λόγους ο κ. Θεοχάρης ζητάει από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προσκομίσει στοιχεία για τα δρομολόγια που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, τα άτομα που μεταφέρθηκαν και το κόστος μεταφοράς ανά δρομολόγιο και ανά επιβάτη. Επιπλέον ζητάει τις συμβάσεις ναύλωσης/ μίσθωσης των πλοίων και στοιχεία για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

«31.03.2016

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων.

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Κόστος ανά δρομολόγιο από τη ναύλωση/ μίσθωση πλοίων για τη μεταφορά και σίτιση μεταναστών/ προσφύγων

Σύμφωνα με το αρ. 10 της από 24/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν.4336/2016 (Α’18/15.2.2016) προβλέπεται η διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης/ ναύλωσης πλοίων για την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων αναγκών μεταφοράς και σίτισης μεταναστών. Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ο Υπουργός Ναυτιλίας μπορεί να συνάπτει προσωρινές συμβάσεις κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Στο άρθρο 11 της ίδιας ΠΝΠ εξάλλου προβλέπεται η παράταση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων μίσθωσης μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.

Παράλληλα όμως, και προκειμένου να αποσυμφορηθεί το λιμάνι του Πειραιά, με εντολή του Υπουργείου σας «παγώνουν» τα δρομολόγια των πλοίων από τα νησιά προς τον Πειραιά. Συνεπεία αυτής της εντολής, τα πλοία είτε μένουν ακινητοποιημένα, είτε να ταξιδεύουν με λιγότερους επιβάτες από τη δυναμικότητά τους. Αυτό συνεπάγεται αυξημένο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, εάν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες εισπράττουν τα ποσά βάσει συμβάσεων και τα δρομολόγια δεν εκτελούνται.

Με δεδομένο ότι η ναύλωση των πλοίων για τη μεταφορά των μεταναστών και των προσφύγων έχει ένα σημαντικό κόστος.

Με δεδομένο ότι υπάρχει ο κίνδυνος για άλλη μια φορά να δημιουργηθεί μια ασφυκτική κατάσταση τα νησιά, στο άνοιγμα μάλιστα της τουριστικής περιόδου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πόσα και ποια πλοία είναι αυτή τη στιγμή ναυλωμένα/ μισθωμένα προκειμένου να μεταφέρουν τους πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά του Αιγαίου στην ηπειρωτική Ελλάδα; Παρακαλούμε να μας δοθούν τα στοιχεία των εταιρειών στις οποίες ανήκουν.
  2. Την τρέχουσα χρονική περίοδο έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του μειοδοτικού διαγωνισμού που προβλέπεται στο αρ. 10 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με τον ν.4336/2016 ή βρισκόμαστε στο μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο και στο άρθρο 11 της ίδιας; Εάν βρισκόμαστε ακόμη στο μεταβατικό καθεστώς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.
  3. Ποιο είναι το συνολικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2016- Μαρτίου 2016 από τη μεταφορά με πλοία των προσφύγων- μεταναστών;
  4. Ποιο είναι το κόστος ανά ημέρα και ανά δρομολόγιο για καθένα από τα πλοία που είναι σήμερα μισθωμένα και ναυλωμένα; Ποιο είναι το πραγματικό κόστος ανά επιβάτη για καθένα από τα δρομολόγια αυτά και από ποιες πιστώσεις καλύπτεται;

Παρακαλώ όπως καταθέσετε:

  1. Τις τρέχουσες συμβάσεις μίσθωσης/ ναύλωσης των πλοίων που μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά
  2. Στοιχεία και έγγραφα που να δείχνουν τα δρομολόγια των εν λόγω πλοίων από τις αρχές του τρέχοντος έτους και έως σήμερα καθώς και τον αριθμό των επιβατών ανά δρομολόγιο και ανά πλοίο.
  3. Στοιχεία και έγγραφα που να δείχνουν το κόστος κάθε δρομολογίου και επίσης την επιβάρυνση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο ερωτών Βουλευτής

Χάρης Θεοχάρης – Β Αθηνών»