Ανακοινώσεις

Κρούσματα ελονοσίας, καταυλισμοί προσφύγων και ψεκασμοί – Ερώτηση Χ.Θεοχάρη

Ο Βουλευτής Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με το ζήτημα των κρουσμάτων ελονοσίας και τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών.

Ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρει πως η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών εκδόθηκε στις 31/03/2016 τη στιγμή που είναι γνωστό πως οι ψεκασμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως τα μέσα Απριλίου. Ερωτά δε τους αρμόδιους Υπουργούς αν οι Περιφέρειες είχαν τα απαραίτητα κονδύλια και αν τελικώς  προέβησαν στους απαιτούμενους διαγωνισμούς.

Παράλληλα ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Ευθύνης σημειώνει πως το φλέγον ζήτημα των προσφυγικών ροών δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για ενέργειες καταπολέμησης της ελονοσίας και ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς κατά πόσο διενεργούνται έλεγχοι στα κέντρα φιλοξενίας και καταγραφής προσφύγων αναφορικά με την ελονοσία, ποιοι πραγματοποιούν τους ελέγχους, αν έχει υπάρξει προτυποποίηση της όλης διαδικασίας ελέγχου και κατά πόσο υπάρχουν τα απαραίτητα φάρμακα στους καταυλισμούς στην περίπτωση εντοπισμού κρούσματος ελονοσίας.

Ο Βουλευτής Β’ Αθήνας επισημαίνει πως όλα αυτά καταδεικνύουν τη σύνθετη φύση του προβλήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων και από την ανάγκη του συντονισμού των δράσεων 2 τουλάχιστον Υπουργείων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

25.08.2016

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Θέμα: Σχετικά με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών

Τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ για τα κρούσματα  το 2016 που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας προκαλούν εύλογα ερωτήματα και αναδεικνύουν μια σειρά από ζητήματα αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ήδη από το 2012 με την αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.59780/13-06-12 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας με θέμα: «Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» (ΑΔΑ: Β4ΛΗΘ-ΣΘΥ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.89449/14-09-12 Απόφαση Υπουργού με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αρ.πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.59780/13-06-12 απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» (ΑΔΑ:Β4ΘΞΘ-9ΤΩ), έχει συνταχθεί το Σχέδιο Δράσης για την ελονοσία 2013-2018.

Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα εξασφάλιζε την ετοιμότητα της χώρας για την αντιμετώπιση της ελονοσίας και κατ’ επέκταση και άλλων νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές.

Για το 2016 η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.24708 με θέμα: «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2016» εκδόθηκε στις 31/03/2016 τη στιγμή που είναι γνωστό πως οι ψεκασμοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως τα μέσα Απριλίου.

Η εγκύκλιος αναφέρει ρητά πως για την επιτυχία του προγράμματος οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κονδύλια και να ορίσουν τους φορείς που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα καταπολέμησης.

Παράλληλα το φλέγον ζήτημα των προσφυγικών ροών δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για ενέργειες καταπολέμησης της ελονοσίας. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο της παροχής κατευθυντήριων οδηγιών  προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,  η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου  Υγείας κατά το τρέχον έτος εξέδωσε πρόσθετη εγκύκλιο με τα μέτρα για την αποφυγή επιπτώσεων από την εξάπλωση του ιού Ζίκα σε χώρες του εξωτερικού, για την οποία ευθύνονται ορισμένα είδη κουνουπιών, καθώς και οδηγίες για την πρόληψη των ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν καταυλισμοί προσφύγων.

Το πρόβλημα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών χαρακτηρίζεται από σύνθετα ζητήματα, από μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων φορέων και από την ανάγκη του συντονισμού των δράσεων 2 τουλάχιστον Υπουργείων.

Για τους λόγους αυτούς ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Για ποιο λόγο καθυστέρησε η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.24708 με θέμα: «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2016»;

Οι Περιφέρειες είχαν τα απαραίτητα κονδύλια, προέβησαν στους απαιτούμενους διαγωνισμούς και πότε πραγματοποιήθηκαν αυτοί;

Διενεργούνται έλεγχοι στα κέντρα φιλοξενίας και καταγραφής προσφύγων αναφορικά με την ελονοσία; Ποιοι πραγματοποιούν τους ελέγχους; Έχει υπάρξει προτυποποίηση της όλης διαδικασίας ελέγχου; Υπάρχουν τα απαραίτητα φάρμακα στους καταυλισμούς στην περίπτωση εντοπισμού κρούσματος ελονοσίας;

Ποιος είναι ο προγραμματισμός των Υπουργείων για την επόμενη περίοδο ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα ελονοσίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης