Τηλεόραση

LEADERS – Star WebTV

Δεν υπάρχει ήπια προσαρμογή. Οι καιροί χρειάζονται ασυμβίβαστο πνεύμα & αλλαγή.

 

Όταν ακολουθούμε τον νόμο, τότε μπορούμε να δώσουμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.