Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Λειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι βουλευτές του Ποταμιού Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Χάρης Θεοχάρης (Β’ Αθηνών), Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθηνών), ζητούν να πληροφορηθούν τους λόγους για τους οποίους εξαιρέθηκε από τα Πρότυπα Σχολεία το, αρχαιότερο σε λειτουργία σχολείο της χώρας, Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρουν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ένταξη του Γυμνασίου της Ζωσιμαίας Σχολής στα Πρότυπα Σχολεία, δεν συνέβη το ίδιο με το Λύκειο, χωρίς να δοθεί κάποια σχετική αιτιολογία. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατή η συνέχιση της φοίτησης για τα παιδιά που αποφοιτούν από το Πρότυπο Γυμνάσιο.

Οι βουλευτές του Ποταμιού τονίζουν ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια που είχε θέσει το Υπουργείο για την ένταξη της Ζωσιμαίας Σχολής στα Πρότυπα Σχολεία, ενώ τονίζουν την ανάγκη επέκτασης και όχι συρρίκνωσης του θεσμού των Πρότυπων Σχολείων. Αναφέρονται επίσης στην ιστορικότητα της Σχολής, την πολυετή προσφορά της στην ελληνική εκπαίδευση αλλά και την κοινωνία των Ιωαννίνων.

Με δεδομένα τα ανωτέρω καλούν τον αρμόδιο υπουργό να πάρει θέση τόσο ως προς το αν είναι εκπαιδευτικά δόκιμο και αποδεκτό να αποκόπτεται το Πρότυπο Γυμνάσιο της Σχολής από την αντίστοιχη λυκειακή βαθμίδα, καθώς κάτι τέτοιο αντιβαίνει στις αρχές της εκπαιδευτικής συνέχειας και της ισότιμης μεταχείρισης των μαθητών. Ζητούνται επίσης να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει προκειμένου να αναγνωριστεί το κενό και το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής να ενταχθεί εγαίρως στον σχετικό κατάλογο, ώστε να  είναι έτοιμο να λειτουργήσει ως Πρότυπο Σχολείο με την έναρξη της προσεχούς σχολικής χρονιάς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Λειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Επανερχόμαστε στο θέμα της υπ’ αρ. 2204/30-04-2015 ερώτησης που αφορούσε στην εξαίρεση της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων από τον θεσμό των Πρότυπων Σχολείων. Κατόπιν της ερώτησης και μετά από παρεμβάσεις κατά τη συζήτηση και ψήφιση του ν. 4327/2015, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας αντελήφθη το άδικο της εν λόγω εξαίρεσης, δεδομένης της μακράς ιστορικής και εκπαιδευτικής παράδοσης της Σχολής, και προχώρησε στην ένταξη τελικά του Γυμνασίου της Σχολής στο Πρότυπα Σχολεία.

Παρόλα αυτά, το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής δεν εντάχθηκε στο σχετικό κατάλογο, χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολογία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνέχιση της φοίτησης για τα παιδιά που αποφοιτούν από το Πρότυπο Γυμνάσιο. Ακόμα και σήμερα, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα φορέων και κατοίκων της Ηπείρου, με τελευταία την υποβολή του με αρ. πρωτ. 816/01-02-2016 Υπομνήματος για την άμεση λειτουργία του Λυκείου της Σχολής ως Προτύπου, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από το Υπουργείο σας προς την κατεύθυνση αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1833, είναι δηλαδή το αρχαιότερο σε λειτουργία σχολείο της Ελλάδας. Μόνο για ένα μικρό διάστημα το Λύκειό της λειτούργησε ως ΓΕΛ λόγω αβλεψίας υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διατύπωση της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1158Β/1976 και η οποία διορθώθηκε για το μεν Γυμνάσιο το 1980 [ΠΔ 828/80] για το δε Λύκειο με την υπ’ αρ. 212031/Δ6/31-12-2014 [ΦΕΚ B’ 3646].

Δεδομένης της ιστορικότητας της Σχολής, της πολυετούς προσφοράς της στην ελληνική εκπαίδευση αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας της για την κοινωνία των Ιωαννίνων, πληρούνται όλα τα κριτήρια που είχε θέσει το Υπουργείο για την ένταξή της στα Πρότυπα Σχολεία.

Εξάλλου, ο θεσμός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος, να συμμετέχουν σε ένα υψηλού επιπέδου και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και για το λόγο αυτό πρέπει να επεκταθεί κι όχι να συρρικνώνεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

  1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η εξαίρεση του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων από τα Πρότυπα Σχολεία, ενώ αντίθετα το Γυμνάσιο της Σχολής έχει ενταχθεί;
  2. Θεωρείτε δόκιμο εκπαιδευτικά να μην υπάρχει η σύνδεση του Πρότυπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων με την αντίστοιχη λυκειακή βαθμίδα υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής συνέχειας και της ισότιμης μεταχείρισης;
  3. Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το Λύκειο της Ζωσιμαίας Σχολής να ενταχθεί στον σχετικό κατάλογο και να είναι έτοιμο να λειτουργήσει ως Πρότυπο Σχολείο εγκαίρως για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθηνών

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών