Ραδιόφωνο

Μακριά από αρχηγισμούς και θνησιγενή σχήματα – Πρακτορείο 104,9

Το πρώτο ζήτημα για εμάς στη Δημοκρατική Ευθύνη είναι να μην υπάρχουν οι αρχηγισμοί του παρελθόντος, να μη μπλέξουμε σε σχήματα τα οποία μοιραία είναι θνησιγενή, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν παραπέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ιδρύσει. Προχωράμε οργανωτικά και αυτό είναι μία διαδικασία αναγκαστικά λίγο εσωστρεφής, για να μπορέσει να συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα και στους τομείς πολιτικής.

Σημασία έχουν οι πολιτικές και δευτερευόντως τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικά, αλλά είναι σημαντικά μόνο ως φορείς εμπιστοσύνης, δηλαδή κατά πόσο εμπιστευόμαστε ότι θα κάνουν αυτά που λένε.

Η Δημοκρατική Ευθύνη έχει μιλήσει ήδη για τους τέσσερις πυλώνες μετασχηματισμού, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα προβλήματα που βλέπουμε.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη χειραφέτηση της Δικαιοσύνης ώστε να διαλέγει την ηγεσία της μόνη της, μέσω εκλογών, και ο δεύτερος τη διαφανή διοίκηση, προκειμένου το κομματικό κράτος να εκλείψει. Ένας κομματικός σχηματισμός επιτέλους να κυβερνήσει και να πει: “δεν είμαι εδώ για να διορίσω διοικήσεις, είμαι εδώ για να θέτω τους πολιτικούς στόχους και τις κατευθύνσεις, τις στρατηγικές”.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην απελευθέρωση της οικονομίας για να παράξει πλούτο, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με ένα χαμηλό, σταθερό, φορολογικό σύστημα. Ο τέταρτος πυλώνας είναι ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο αμβλύνει τις ανισότητες, καθώς νοσοκομεία, αστυνομία, σχολεία και δικαιοσύνη που να λειτουργούν, δυστυχώς στη χώρα μας σήμερα είναι ζητούμενα.

Ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος στον υπό συγκρότηση πολιτικό φορέα είναι ενεργότατος στην προσπάθειά μας αυτή, μας στηρίζει, μας βοηθάει, για να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε με τη σειρά μας με όποιες δυνάμεις έχουμε στο να φύγει η χώρα μας από αυτή την πολύπλευρη κρίση.