Συναντήσεις

Με τον CEO της Jet2, Stephen Heapy

Με τον CEO της Jet2, Stephen Heapy συζητήσαμε για τη στρατηγική της εταιρείας ως Greek Specialist στην αγορά της Μ. Βρετανίας. Ο κ. Heapy ανέφερε πως βλέπει σταθερές προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, σε νέους προορισμούς και στην επέκταση της σεζόν. Του επεσήμανα πως η διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη διάχυση του τουριστικού αποτυπώματος στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες.