Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Μη καταβολή συντάξεων παράλληλης ασφάλισης

Την μη καταβολή συντάξεων παράλληλης ασφάλισης ανέδειξε με ερώτησή  του ο κ. Χάρης Θεοχάρης προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Ο ανεξάρτητος βουλευτής τονίζει ότι 27 μήνες έχουν παρέλθει από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και το Υπουργείο
Εργασίας έχει εκδώσει τρεις εγκυκλίους για το θέμα της παράλληλης ασφάλισης με αποτέλεσμα την καθυστέρηση καταβολής τους καθώς δεν έχει εκδοθεί ούτε μια απόφαση συνταξιοδότησης. Αν και ο νόμος Κατρούγκαλου ικανοποίησε το πάγιο αίτημα για παράλληλη ασφάλιση, κάλυψε μόνο τους νέους αιτούμενους, ενώ για τους πριν τις 12/5/2016 δεν δόθηκε καμία λύση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ανισότητα και αδικία.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.