Τηλεόραση

Να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία του 21ου αιώνα – TRT Θεσσαλίας

Να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία του 21ου αιώνα

Σε ένα νόμο και ένα άρθρο πρέπει να θεσμοθετήσουμε ότι καμία δημόσια υπηρεσία δε θα μπορεί να ζητά από τον πολίτη οποιοδήποτε στοιχείο διαθέτει ήδη άλλη υπηρεσία.

Μια συμβολική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι να καταργήσει την υπεύθυνη δήλωση. Οποιαδήποτε δήλωση του πολίτη νοείται ως υπεύθυνη. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε σήμερα ειδικά έντυπα συγκεκριμένης μορφής που πιστοποιούν ότι κάτι δηλώνεται υπεύθυνα.

Οι αλλαγές αυτές είναι πέρα από ιδεολογίες και ψεύτικες αντιπαραθέσεις. Αυτή η λογική πρέπει να πρυτανεύσει ώστε να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία του 21ου αιώνα και να την τιθασεύσουμε προς όφελος των πολλών.