Συνεντεύξεις

Να πιάσουμε το νήμα των αλλαγών που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ένα βασικό ζήτημα που δεν έχουμε λύσει στη χώρα μας είναι για ποιον λόγο υπάρχει το κράτος. Δεν συμφωνούμε ότι υπάρχει για να εξυπηρετεί τον πολίτη.

Δυστυχώς πολλοί πιστεύουν ότι το κράτος υπάρχει ώστε να επανεκλέγονται οι πολιτικοί και να προσπορίζονται οφέλη.
Άλλοι πιστεύουν ότι υπάρχει για να μπορούν οι προμηθευτές να παίρνουν εύκολα δουλειές και να μοιράζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού.
Και τέλος υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι υπάρχει για να μπορούν να πληρώνονται χωρίς να δουλεύουν.

Αν συμφωνούσαμε ότι το κράτος υπάρχει για να εξυπηρετεί τον πολίτη, θα μπορούσαμε να πιάσουμε το νήμα των αλλαγών που χρειάζεται να κάνουμε για να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα.