Ραδιόφωνο

Να σπάσουμε το τείχος κυνισμού – Συνέντευξη στο SBS Radio (Αυστραλία)

«Συζητήσεις στη Βουλή όπως αυτή για την πώληση πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία, είναι ο κύριος λόγος που η πολιτική αποκόπτεται από τον ελληνικό λαό. Είναι συζητήσεις αυτοαναφορικές, έχουν σχέση με το ίδιο το πολιτικό σύστημα, με τις ασυλίες του, με τα σκάνδαλά του, με τον βίο που διάγει, και όχι με το αν λύνουν προβλήματα του κόσμου. Όσο μιλάμε με τρόπο που συσκοτίζει παρά διαφωτίζει την κοινή γνώμη, τόσο δυσκολότερα θα σπάσουμε το τείχος κυνισμού που ορθώνουν οι πολίτες στη σχέση με τους πολιτικούς».