Ραδιόφωνο

North 98,0

8 χιλιάδες Έλληνες που εργάζονται στο Κατάρ κινδυνεύουν με επιστροφή στην Ελλάδα εξαιτίας των αντιδράσεων του Εμίρη στα γραφειοκρατικά εμπόδια που θέτει η ελληνική κυβέρνηση στις επενδύσεις που έχουν συμφωνηθεί στη χώρα μας.