Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Οι απευθείας αναθέσεις έγιναν πια κανόνας!

Έως πότε θα παραγκωνίζεται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και θα συνεχίζονται οι απευθείας αναθέσεις για τις δημόσιες συμβάσεις από τα υπουργεία ζητούν να μάθουν οι βουλευτές του Ποταμιού Γ. Αμυράς, Γ. Ψαριανός, Θ. Θεοχάρης, Σ. Δανέλλης, Γ. Μαυρωτάς και Ι. Φωτήλας με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλο,  Οικονομικών κ. Τσακαλώτο, Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένο και Επικρατείας κ. Φλαμπουράρη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Δημήτρης Ράικος στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» μόνο δύο στα δέκα νομοθετήματα ή κανονιστικές πράξεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις περνούν πρώτα από τον έλεγχό της.

Βάσει του ν.4013/2011 η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι αρμόδια να «…γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και…τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής».

Οι βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς εάν σκοπεύουν να πάρουν κάποια μέτρα και ποια είναι αυτά ώστε να σταματήσει αυτός ο πρωτοφανής παραγκωνισμός της ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και αν έχει υπολογιστεί το κόστος των προμηθειών που έγιναν μέσω απευθείας αναθέσεων.

Τέλος, οι βουλευτές ζητούν να μάθουν αν η επιλογή των εταιρειών στις οποίες δίνονται τα έργα με απευθείας ανάθεση είναι τυχαία ή έχουν κάποια σχέση με κυβερνητικούς παράγοντες  καθώς και από ποιον και με ποια διαδικασία γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα έργα που δίνονται με απευθείας ανάθεση δεν αποτελούν κατάτμηση του ιδίου έργου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  1. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΠΟΥΛΟ
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ
  3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κ. Π. ΚΑΜΜΕΝΟ
  4. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ. Α. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Θέμα: Οι απευθείας αναθέσεις έγιναν πια κανόνας!

Το φαινόμενο των απευθείας αναθέσεων έργων από τα Υπουργεία τείνει να γίνει πλέον ο κανόνας παραβιάζοντας θεσμοθετημένες διαδικασίες και τη νομιμότητα. Αυτό δεν είναι μια απλή αντιπολιτευτική κριτική απέναντι στην κυβέρνηση αλλά το ουσιαστικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει πλέον η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για νομοθετήματα και κανονιστικές πράξεις της κυβέρνησης που αφορούν δημόσιες συμβάσεις. Πρόσφατα παραδείγματα, οι απευθείας αναθέσεις του Υπουργού Υποδομών που αφορούσαν στην παρακολούθηση των οδικών αξόνων – χριστουγεννιάτικος «μποναμάς» σε «συμβούλους», αλλά και οι διατάξεις στις τελευταίες ΠΝΠ για την οργάνωση των κέντρων προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και η Τροπολογία της περασμένης Παρασκευής του Υπ. Άμυνας.

Η πρωτοφανής αυτή αδιαφορία για την ορθή εφαρμογή του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, οδήγησε, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή», τον πρόεδρο της ανεξάρτητης Αρχής κ. Δημήτρη Ράικο να εκδώσει σχετική ανακοίνωση, όπου αναφέρει ότι μόνο δύο στα δέκα νομοθετήματα και κανονιστικές πράξεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις περνούν πρώτα από τον έλεγχο της, όπως θα έπρεπε. Στην ίδια ανακοίνωσή της η ΕΑΑΔΗΣΥ εκφράζει επίσης την έντονη αντίθεσή της «…απέναντι στην πρακτική της κατάθεσης τροπολογιών που ορίζουν παρεκκλίσεις από τις ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες που προβλέπει το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων για “λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης”, επιτρέποντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σ.σ. απευθείας ανάθεση) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης».

Με μια σειρά τροπολογιών, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις δεν ζητήθηκε προηγουμένως η γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ κατά παράβαση του άρθρου 3, παράγραφος 2 του ν.4013/2011 που αποτελεί τον ιδρυτικό νόμο της ΕΑΑΔΗΣΥ και όπως επισημαίνει η ανεξάρτητη Αρχή είναι αρμόδια να «…γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και…τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής».

Αυτή η πρακτική της άνευ προηγουμένου αγνόησης της ΕΑΑΔΗΣΥ όσο και «κατεπείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης» να είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες χρειάζεται να γίνουν οι απευθείας αναθέσεις δεν μπορεί να συνεχιστεί και ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία και προγραμματισμός από τις υπηρεσίες καθώς όπως τόνισε και ο κ. Ράικος στις 16.02.2016 ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής: «Ο κατεπείγων χαρακτήρας υπάρχει σχεδόν πάντα. Το ζήτημα προκύπτει με την επίκληση του απρόβλεπτου, καθώς πρέπει να αποδείξει ο φορέας απουσία δικής του υπαιτιότητας και αμέλειας». Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Έχετε πρόθεση να λάβετε μέτρα ώστε να σταματήσει αυτός ο πρωτοφανής παραγκωνισμός της ΕΑΑΔΗΣΥ, και αν ναι ποια;
  2. Έχουν υπολογιστεί οι επιπτώσεις στο κόστος των προμηθειών που έγιναν μέσω απευθείας αναθέσεων, από την έλλειψη διαγωνιστικής διαδικασίας;
  3. Από ποιον και με ποια διαδικασία γίνεται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα έργα που δίνονται με απευθείας ανάθεση δεν αποτελούν κατάτμηση του ιδίου έργου και πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα επιλέγονται συνεχώς οι ίδιοι προμηθευτές;
  4. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε και τι κατευθύνσεις θα δώσετε, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του κ. Ράικου προκειμένου όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να έχουν καλύτερο προγραμματισμό των αναγκών τους;
  5. Η επιλογή των εταιρειών στις οποίες δίνονται τα έργα με απευθείας ανάθεση είναι τυχαία και συμπτωματική ή ενδεχομένως γίνεται έχοντας κάποια σχέση, έμμεση ή άμεση, με κυβερνητικούς παράγοντες;

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμυράς Γιώργος – Β΄ Αθηνών

Ψαριανός Γρηγόρης – Β΄ Αθηνών

Θεοχάρης Θεοχάρης – Β΄ Αθηνών

Δανέλλης Σπύρος – Ηρακλείου

Μαυρωτάς Γιώργος – Αττικής

Φωτήλας Ιάσωνας – Αχαΐας