Ανακοινώσεις

Οι αθόρυβοι σκαπανείς του Πολιτισμού

Συνάντηση με την Δήμητρα Αντωνίου και τον Γιώργο Μοστράτο, μέλη του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Οι αθόρυβοι σκαπανείς του Πολιτισμού, στο σπουδαίο έργο της καταγραφής και ψηφιοποίησης χιλιάδων κινητών μνημείων. Οποιαδήποτε διακοπή του έργου τους θέτει σε κίνδυνο την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.