Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Οι προκλήσεις για την εξυγίανση των ΕΛΤΑ.

ÅËËÇÍÉÊÁ ÔÁ×ÕÄÑÙÌÅÉÁ (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Τις προκλήσεις για την εξυγίανση των Ελληνικών Ταχυδρομείων επισημαίνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Το ταμειακό έλλειμμα των ΕΛΤΑ κατά 5 εκατ. ευρώ μηνιαίως και τα συσσωρευμένα χρέη ύψους 300 εκατ. ευρώ, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, κατέστησαν επιτακτική την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για την αναδιοργάνωσή τους.

Επειδή τα ΕΛΤΑ διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών, καθώς για πλέον των 100 ετών εξυπηρετούν κοινωνικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες των Ελλήνων, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό με ποιον τρόπο προτίθεται να αναδιοργανώσει το συνολικό δίκτυο και ποιος ο προγραμματισμός για τον επανασχεδιασμό και την αξιολόγηση της χωροθέτησης των ταχυδρομικών καταστημάτων στην ελληνική επικράτεια.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: