Ανακοινώσεις

Οι προκλήσεις για τον αγροτικό κλάδο και πως μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου βρέθηκα σε Λαμία, Λάρισα και Βέροια όπου και συναντήθηκα με παραγωγικούς φορείς του αγροτικού κλάδου. Στις συναντήσεις μου με αγρότες, κτηνοτρόφους και στελέχη μεταποιητικών αγροτικών επιχειρήσεων συζητήσαμε για τα ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα του κλάδου, για τα προβλήματα ρευστότητας του Έλληνα αγρότη και της Ελληνικής μεταποιητικής επιχείρησης, για τις δυσχέρειες που έχει εντείνει η συμφωνία της Κυβέρνησης με τους εταίρους και για το νέο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς.

Οι αγρότες και όλοι οι φορείς του κλάδου αντιμετωπίζουν μια σειρά κρίσιμων προβλημάτων που αφορούν τη δυνατότητα τους να συνεχίσουν να παράγουν ανταγωνιστικά. Οι αγωνίες του αγροτικού κόσμου πρέπει να γίνουν οι προκλήσεις για την άσκηση μιας ολοκληρωμένης αγροτικής πολιτικής.

Ο κλάδος βρίσκεται σε ένα σημείο όπου απαιτείται η συνολική του μετατόπιση προς νέες μορφές οργάνωσης και παραγωγής. Ήδη στις συναντήσεις μου είδα αγρότες, συνεταιρισμούς, ενώσεις παραγωγών και μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει να βαδίσουν στο δρόμο της καινοτομίας, της ποιοτικής παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, του επαγγελματικού μάνατζμεντ και της εξωστρέφειας. Όλα αυτά με το Ελληνικό Κράτος είτε απέναντι, είτε αδιάφορο στις ανησυχίες και τις προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν.

Είναι χρέος της Ελληνικής Πολιτείας να δώσει κίνητρα στον Έλληνα κατ΄ επάγγελμα αγρότη ώστε αυτός να καινοτομήσει, να εκμεταλλευθεί οικονομίες κλίμακας, να οργανωθεί σε ομάδες παραγωγών και να δραστηριοποιηθεί σε περισσότερα στάδια της αλυσίδας αξίας. Με γνώμονα αυτό ανέπτυξα τις θέσεις μας για διατήρηση του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος για οργανωμένες ομάδες παραγωγών και εναλλακτικά τη δυνατότητα των παραγωγών να φορολογούνται ως μισθωτοί στην περίπτωση που διακινούν το σύνολο της παραγωγής τους μέσω αγροτικών συνεταιρισμών ή ομάδων παραγωγών.

Πιστεύω προσωπικά πως μια από τις σοβαρότερες και πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις της ενασχόλησής μου με τα «κοινά» είναι η διαμόρφωση μιας νέας προοπτικής για τον αγροτικό κλάδο που θα βασίζεται στον επαγγελματισμό, την εξωστρέφεια και την προστασία του περιβάλλοντος.