Άρθρα

Οι τέσσερις πυλώνες μετασχηματισμού της χώρας – Άρθρο στο ΒΗΜΑ της Κυριακής

Άρθρο στο Βήμα

Η χώρα χρειάζεται μια επανάσταση.

Ημίμετρα, συμβιβασμοί και πρόχειρες λύσεις δεν οδηγούν πουθενά. Είναι οι ίδιες  τακτικές που δεναπέτρεψαν  την κρίση(ποιος θυμάται την ήπια προσαρμογή των Καραμανλή – Αλογοσκούφη), είναι  οι ίδιες  τακτικές που δε βγάζουν τη χώρα από την κρίση.

Μήπως  το γκρέμισμα είναι βαρύ για τους ώμους μας; ΄Οχι. Αν δεν γκρεμίσουμε μία μία τις πέτρεςτου οικοδομήματος, τότε αυτές θα μας πλακώσουν, όπως έχουν ήδη συνθλίψει  τους πιο αδύναμους της κοινωνίας μας,  όπως ήδη μετασχηματίζουν ανοικτές μέχρι πρότινος κοινωνίες σε κοινωνίες μίσους και φόβου.

Η Δημοκρατική Ευθύνη θέτει τέσσερεις πυλώνες ως προϋπόθεση της ΕθνικήςΑνασυγκρότησης.

Πρώτον, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να  επαναπροσδιορίσουμε τα έξοδα του δημοσίου και να μειώσουμε τη σπατάλη προςόφελος του κοινωνικού κράτους. Προτείνουμε:

 • Τη συγκέντρωση όλων των μεταβιβάσεων σε χρήμασε έναν οργανισμό για να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας αλλά και ναχτυπηθούν φαινόμεναδιαφθοράς και κακοδιαχείρισης.
 • Την εκκίνηση προγράμματος μείωσης εξόδων και βελτίωσης αποτελεσματικότητας όλων των υπηρεσιών με το 20%ναεπανεπενδύεταιστις ίδιες τις υπηρεσίες σε εκπαίδευση και εξοπλισμό και το 40% να πηγαίνειστη στήριξη του κοινωνικού κράτους.
 • Το σχεδιασμό πολιτικών για τημείωση όλων των δεικτών ανισότητας από την πρόσβαση στα νοσοκομεία μέχρι τους δείκτες φτώχειας.

Δεύτερον, απελευθέρωση της δημιουργικής δύναμης του Έλληνα,της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας.

Προτείνουμε:

 • Την υιοθέτηση του 20-20-20 (20% σε φυσικά πρόσωπα, εταιρίες και ΦΠΑ).
 • Το 40% του ποσού που εξοικονομείται από τις δράσεις μείωσης εξόδων να αξιοποιείται για τη μείωση της φορολογίας.
 • Σχέδιο επαναπατρισμού επιχειρήσεων με «κλείδωμα»της φορολογίας στο 15%για τρία χρόνια σε όσες επιστρέψουν στη χώρα μας.
 • Άμεσο σχέδιο δράσηςστον τομέα των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση4δις ετησίως. 
 • Ενοποίηση όλων των φορέων είσπραξης εσόδων (εφορίες και κοινωνική ασφάλιση).Στόχος η μείωση του κόστους των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου.
 • Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο μέχρι €30.000)και απλοποίηση στις μεσαίες (μέχρι €150.000)για να στηρίξουμε τη μικρομεσαίαδραστηριότητα καινα απελευθερώσουμε τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.
 • Δράσειςενεργητικής διαχείρισης της ανεργίας όπως η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της συνεργασίας κράτους, ανέργων και συμβούλων επιχειρήσεων.

Τρίτος πυλώνας είναι η θεσμική θωράκισητης χώρας, ώστε να αποκτήσουμε πραγματική διάκριση εξουσιών και η εκτελεστική εξουσία να λογοδοτεί στο λαό. Ησύγχρονηδημοκρατίααποτελείται από 3 πυλώνες: δίκαιες εκλογικές διαδικασίες (με την έννοια της μη νόθευσης του αποτελέσματος), διάκριση εξουσιώνκαι κράτος δικαίου.

Η μεταπολίτευση μας παραδίδει ένα κοινοβουλευτικό σύστημαμεμόνοτηνπρώτη προϋπόθεσηθωρακισμένη. Κατά την προσωπική μου άποψη μόνο ένα προεδρικό σύστημα μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρηαπάντησηστις προκλήσεις της διακυβέρνησης της χώρας. Ακόμη όμως και στο πλαίσιο μιας πιο μετριοπαθούς ανασυγκρότησης, η Δημοκρατική ευθύνη προτείνει:

 • Καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας και μη δυνατότητα υποψηφιότητας για βουλευτήαμέσως μετά από Υπουργική θητεία.
 • Δημιουργία δεύτερου σώματος για την τοπική και περιφερειακήεκπροσώπησηστην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και για την βελτίωση της νομοθέτησης.
 • Επιλογή των ανώτατων δικαστικών λειτουργών και των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών από τονΠρόεδρο της Δημοκρατίας για περαιτέρω ανεξαρτητοποίησή τους.
 • Κεντρικό στρατηγικό στόχο την ανοικτή διακυβέρνηση ώστε η λογοδοσία στους πολίτες να είναι συνεχής και να μην περιορίζεται στις εκλογικές διαδικασίες.

Τέταρτος πυλώνας, η διοικητική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. ‘Ενα λειτουργικό, παραγωγικό, μη διεφθαρμένο δημόσιο είναι αναγκαίο για το κοινωνικό κράτος που χρειαζόμαστε, για την ανοικτή οικονομία που θέλουμε. Προτείνουμε:

 • Άμεση δημιουργία του επιτελικού κράτους των 5.000 υπαλλήλων.
 • Ριζική αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου με ενοποίησή τους εκεί που υπάρχουνσυνέργειες.
 • Εντατικές δράσεις ενεργοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του που θα οδηγήσουν σε ένα δημόσιοπου  είναι η ατμομηχανή της χώρας.
 • Συγκέντρωση κοινών υπηρεσιών για οικονομίες κλίμακας.

Αυτές  οι προτάσεις που επεξεργαζόμαστε στη Δημοκρατική Ευθύνη, στο Κίνημα που πιστεύει πως ήρθε η ώρα να ξαναχτίσουμε τη χώρα από την αρχή,  πως ήρθε η ώρα της πραγματικής αλλαγής.

Τα πρόσωπα είναι σημαντικά μόνο ως φορείς εμπιστοσύνης.Υπάρχουμε για ναυπηρετούμε τις πολιτικές που πιστεύουμε. Όμως η ιστορία μας και  η διαδρομή μας πρέπει να πιστοποιεί πωςθα κάνουμε όσα πούμε. Όταν το 2014 παραιτήθηκα από ΓΓΔΕ ήταν ακριβώς γιατί το όνειρομουγια μια χειραφετημένη και παραγωγική φορολογική διοίκησηδε μπορούσε να υλοποιηθεί. Σήμερα, όταν μιλώ για το επιτελικό κράτος τον ίδιο σκοπό υπηρετώαπό την άλλη πλευρά της εξίσωσης.

ΗΔημοκρατική Ευθύνη είναι υπόθεσηόλων. Η ανανέωση σε νοοτροπίεςκαι ιδέες θα έρθει, αν φέρουμε ανανέωση και στα πρόσωπα.Για αυτό καλούμε κοντά μας όλες τις υγιείς δυνάμεις  της κοινωνίας. 

Είναι καιρός να αλλάξουν τα πάντα. 

Είναι καιρός μια νέα γενιά να αναλάβει την Ευθύνη.