Τηλεόραση

Οι θεσμοί στη χώρα μας είναι τραυματισμένοι – Action24

Οι θεσμοί στη χώρα μας είναι τραυματισμένοι. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός από το πολιτικό σύστημα. Το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα τυχερά παιχνίδια είναι στρεβλό. Πρέπει να επιστρέψουμε στον προηγούμενο κανονισμό που ήταν πιο λειτουργικός.