Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Οικονομική και Επιχειρησιακή Επιβάρυνση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όπως προβλέπεται στην Κυβερνητική Απόφαση με αριθ. Φ. 000/8/245258/Σ. 37

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσαν οι Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου κ. Σπύρος Δανέλλης και της Β΄ Αθηνών κ. Χάρης Θεοχάρης, αναφορικά με την οικονομική και επιχειρησιακή επιβάρυνση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, από την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, όπως προβλέπεται στην Κυβερνητική Απόφαση με αριθ. Φ.00/8/245258/Σ.37.

Σύμφωνα με την Κυβερνητική Απόφαση, από τη συνδρομή του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και με την παραδοχή φιλοξενίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ατόμων στα κέντρα-δομές αρμοδιότητάς του, θα προκύψουν δαπάνες συνολικού ύψους, κατ’ έτος, 73.988.692 ευρώ. Μέρος του συγκεκριμένου ποσού, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς το ύψος του, προκύπτει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, παρότι αυτός  είναι δραστικά μειωμένος, σε σημείο όπου υπάρχουν ελλείψεις ανταλλακτικών και δυσκολίες για τα καύσιμα των εναέριων και επίγειων πολεμικών μέσων των ενόπλων δυνάμεων. Στην πραγματικότητα, οι ένοπλες δυνάμεις καλούνται να καλύψουν τα κενά του κρατικού μηχανισμού αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που επιβαρύνουν την ομαλή εξυπηρέτηση ακόμη και ιδίων αναγκών του εν ενεργεία προσωπικού τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούνται από τον αρμόδιο Υπουργό οι λόγοι σύστασης και το κόστος λειτουργίας ξεχωριστής δομής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης,  καθώς και οι λόγοι της μη ενεργοποίησης του υπάρχοντος Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων. Επιπρόσθετα, ζητούνται τα ακριβή ποσά που θα αντληθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου και από πού ακριβώς θα περικοπούν, καθώς και πόσο επιβαρύνεται η εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και επιχειρησιακά η παραδοσιακή αποστολή τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: “Οικονομική και Επιχειρησιακή Επιβάρυνση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όπως προβλέπεται στην Κυβερνητική Απόφαση με αριθ. Φ. 000/8/245258/Σ. 37 ”

Η κυβερνητική απόφαση (ΚΥΑ) της 9ης Μαρτίου 2016 με Αριθμ. Φ. 000/8/245258/Σ. 37 για τη Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) προβλέπει τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης εξ’ ολοκλήρου από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, Άρθρο 1,τοΚεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας(ΓΕΕΘΑ)και λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας(ΥΠΕΘΑ).

Αποστολή τουΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.είναι η διεύθυνση και ο συντονισμός, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων, που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στη χώρα, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.

Η κυβερνητική ανικανότητα, και η ανυπαρξία οργανωμένου κράτους ικανού να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση και να ανασυγκροτήσει την εσωτερική ασφάλεια έχει οδηγήσει στην εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τη δημιουργία ξεχωριστής δομής στο Υπουργείο Άμυνας.

Επιπρόσθετα  προβλέπεται, στο Άρθρο 5 «Κάλυψη δαπανών», ότι από τη συνδρομή του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και με την παραδοχή φιλοξενίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ατόμων στα κέντρα-δομές αρμοδιότητας του, θα προκύψουν δαπάνες συνολικού ύψους, κατ’ έτος, 73.988.692 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε δαπάνες, που αφορούν στη λειτουργία των κέντρων−δομών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και ειδικότερα στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω:

(α) Δαπάνες μεταφοράς εκτιμώμενου ύψους 4.950.000 ευρώ με χρηματοδότηση τους από πιστώσεις είτε του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

(β) Δαπάνες διαμονής εκτιμώμενου ύψους 19.794.704 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται εν γένει οι δαπάνες κατασκευής και διαμόρφωσης, με χρηματοδότηση τους από τις παραπάνω πιστώσεις, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου,

(γ) Δαπάνες σίτισης και τροφοδοσίας εκτιμώμενου ύψους 45.743.988 ευρώ από τις ίδιες πιστώσεις, καθώς και

(δ) Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης εκτιμώμενου ύψους 3.500.000 ευρώ.

Μέρος των ανωτέρω ποσών, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς το ύψος αυτών, εμφανώς προκύπτουν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για την ομαλή εκτέλεση της νέας αποστολής των ενόπλων δυνάμεων.

Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μειωμένος, σε σημείο όπου υπάρχουν ελλείψεις ανταλλακτικών και δυσκολίες για τα καύσιμα των εναέριων και επίγειων πολεμικών μέσων τους, με την κυβερνητική απόφαση προβλέπεται η διάθεση πόρων συνολικού ύψους, κατ’ έτος 73.988.692 ευρώ από πιστώσεις είτε του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου είτε του Προγράμματος Δημοσίων Εσόδων για τη φιλοξενία είκοσι χιλιάδων (20.000) ατόμων στα κέντρα-δομές αρμοδιότητας τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις για αυξημένες εισροές τους προσεχείς μήνες και η επιπλέον πιθανή επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Οι ένοπλες δυνάμεις καλούνται να καλύψουν τα κενά του κρατικού μηχανισμού αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις που επιβαρύνουν  την ομαλή εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών του εν ενεργεία  προσωπικού τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κλεισίματος της πτέρυγας 4Β του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και της μεταφοράς ασθενών σε άλλη πτέρυγα του νοσοκομείου διότι το νοσηλευτικό προσωπικό έχει αναλάβει υπηρεσία  στο κέντρο εγκατάστασης προσφύγων στο Λαύριο.

Παρά τις δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι ο στρατός δεν είναι ούτε  κέτερινγκ ούτε υπηρεσία ασύλου, ήδη περίπου 30.000 μερίδες φαγητού παρασκευάζονται και σερβίρονται  ημερησίως από τις  Ένοπλες Δυνάμεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Χωρίς σε καμία περίπτωση να υπονοείται η απεμπόληση της επίβλεψης της προσφυγικής κρίσης από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στα πρότυπα χωρών που έχουν αντιμετωπίσει ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και την τρέχουσα χρονική περίοδο η Ιορδανία, τα ερωτήματα που τίθενται προς τον αρμόδιο Υπουργό είναι τα εξής:

(α)Γιατί έπρεπε να συσταθεί εξ αρχής τοΚεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) ως«ξεχωριστή» δομή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και ποιό το κόστος σύστασης και λειτουργίας του;

(β)Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το υπάρχον Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων της χώρας;

(γ)Ποιό είναι το ακριβές ύψος των ποσών που θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το προσφυγικό, και από  που ακριβώς θα περικοπούν τα εν λόγω ποσά;

(δ)Με δεδομένες τις προβλέψεις για αυξημένες εισροές τους προσεχείς μήνες, έχει εκτιμηθεί η πιθανή επιπλέον επιβάρυνση του ήδη μειωμένου προϋπολογισμού των ενόπλων δυνάμεων;

(ε) Πόσο επιβαρύνεται η εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών των ενόπλων δυνάμεων από το προσφυγικό; Και πόσο επιβαρύνεται επιχειρησιακά η παραδοσιακή αποστολή τους η οποία συνίσταται στην υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας;

(ζ)Είναι αλήθεια ότι ζήτησε ένα εκ των επιτελείων γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου για το αν είναιπαράνομο να εμπλέκονται στρατεύσιμοι και μόνιμο προσωπικό στη διαχείριση του προσφυγικού και αν ναι, ποιά ήταν η σύσταση για την οποία θέλουμε να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο ως μη διαβαθμισμένο;