Ραδιόφωνο

Παραπολιτικά 90.1

Στο πολυνομοσχέδιο δεν προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας για τα κόκκινα δάνεια και συνεπώς ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα διαφθοράς: δεν υπάρχει διασφάλιση ότι κάποιος που έχει δανειοδοτηθεί δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέτοχος σε εταιρείες διαχείρισης των δανείων του ή ότι άνθρωποι που έχουν δώσει τέτοιου είδους δάνεια δεν θα μπορούν να τα διαχειριστούν κιόλας.
Με το νέο ταμείο δίνουμε πλήρως τον έλεγχο των ιδιωτικοποιήσεων στα χέρια των ξένων.
Επιπλέον, η ψαλίδα των τιμών μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης μεγαλώνει ξανά και άρα ευνοείται το λαθρεμπόριο καυσίμων.