Ραδιόφωνο

Παραπολιτικά 90.1

Ο προϋπολογισμός του 2017 δε μπορεί να υλοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες. Δημιουργεί μια επίπλαστη ευημερία των αριθμών αλλά όχι των ανθρώπων και στηρίζεται στην αυτοματοποίηση του «κόφτη».