Από το Βήμα της Βουλής

Παρέμβαση Χάρη Θεοχάρη στη Βουλή για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αθήνα 1/11/2021

Ανακοινώθηκαν πέντε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία δείχνουν ακριβώς τη φιλοσοφία της αστυνομίας που θέλουμε εμείς.

Πρώτον, η αστυνομία πρέπει να λάβει υπόψη τη διεθνή πρακτική, τις άλλες αστυνομίες, πως αυτές λειτουργούν ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της , ώστε να βρέθει πιο κοντά στον Έλληνα πολίτη.

Το δεύτερο, το ανθρώπινο δυναμικό. Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση, ώστε πραγματικά να εχουμε αστυνομικούς οι οποίοι θα μπορούν να αντιμετωπίζουν όλες τις κρίσιμες καταστάσεις με τον τρόπο που πρέπει.

Τρίτον, ψηφιοποίηση, περισσότερα εργαλεία, περισσότερες δυνατότητες στα χέρια των αστυνομικών.

Τέταρτον, διαφάνεια. Κάμερες στους αστυνομικούς ώστε πολύ ευκολα όλα τα περιστατικά τα οποία η κοινή γνώμη θέλει να εξεταστούν, να εξετάζονται.

Και τέλος, αναγκαία αναδιάταξη δυνάμεων.

Μια αστυνομία διαφανή, πιο κοντά στον πολίτη, με περισσότερα μέσα, με εκπαιδευμένους αστυνομικούς, μία αστυνομία που ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτή είναι η αστυνομία που θέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Σε παρέμβασή του στη Βουλή στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Επενδύσεων για την αναμόρφωση και το εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία.