Εκδηλώσεις

Παρέμβαση στην ημερίδα του EDP στη Θεσσαλονίκη

Νέες ιδέες και νέες πολιτικές πρέπει να τεθούν στο τραπέζι. Το χρέος μας είναι να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να συνομιλήσουμε με τις φωνές και τις δυνάμεις οι οποίες θα αναγεννήσουν την Ευρώπη.