Ανακοινώσεις

Περιγραφή της δομής και της λειτουργίας του συστήματος 3 πυλώνων

Ι. Πρώτος πυλώνας – προνοιακός & διανεμητικός  

 • Παροχή ασφάλισης στο συνολικό εύρος της κοινωνίας.
 • Χρηματοδοτείται με βάση το διανεμητικό σύστημα χρηματοδότησης (πληρώνει η σημερινή γενιά για την παλιότερη) βάσει εισφορών.
 • Έχει κύρια αποστολή την αποφυγή της φτώχειας των συνταξιούχων και την εξασφάλιση του πυρήνα του εισοδήματος των συνταξιούχων.
 • Μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης περί το 50% (περίπου το μισό σημερινό με ανάλογη μείωση στην εισφορά, όσο περίπου στην Ολλανδία και Δανία).
 • Η ασφάλιση θα είναι αυτοτελής και εξατομικευμένη.
 • Σύστημα δύο επιπέδων με 1. κοινωνική σύνταξη πληρωτέα με έλεγχο πόρων στην ηλικία των 67 ετών και 2. συντάξεις ‘νοητής κεφαλαιοποίησης’ πληρωτέες από ατομικούς λογαριασμούς (Σύστημα Σουηδίας /Ιταλίας) για σύνταξη αναλογική των εισφορών.
 • Οι συντάξεις ‘νοητής κεφαλαιοποίησης’ θα μπορούν να καταβληθούν οποτεδήποτε αποφασίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος εντός των ορίων των ετών συνταξιοδότησης.
 • Ο κοινωνικός ρόλος του συστήματος ενισχύεται από την πληρωμή και πίστωση εκ μέρους του κράτους εισφορών για περιόδους εκτός αγοράς εργασίας μητέρων, ανέργων, κλπ.

ΙΙ. Δεύτερος πυλώνας – επαγγελματική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση

 • Χρηματοδότηση με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα χρηματοδότησης (διατήρηση αλληλεγγύης εντός της ομάδας, αποφυγή επιβαρύνσεων τρίτων) βάσει εισφορών.
 • Κύρια αποστολή η αναπλήρωση εισοδήματος & η οργανωμένη αποταμίευση.
 • Το κράτος θα καθορίζει ένα ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό εισφοράς με στόχο να αναπληρώνει κατά μέσον όρον 30% του εισοδήματος
 • Οι συντάξεις θα προκύπτουν από τα συσσωρευμένα αποθέματα σε ατομικούς λογαριασμούς και θα κατανέμονται με βάση ράντα την στιγμή της συνταξιοδότησης.
 • Τα επαγγελματικά ταμεία θα μπορούν να αναλάβουν την πληρωμή τυχόν συνταξιοδοτικών προνομίων που επιθυμούν να διατηρήσουν επιμέρους κλάδοι.
 • Στα ταμεία αυτά θα διοχετευτεί η περιουσία των σημερινών ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

ΙΙΙ. Τρίτος (ατομικός) πυλώνας

 • Ατομική αποταμίευση και επένδυση.
 •  Χορήγησης φορολογικών ελαφρύνσεων για την παροχή κινήτρων για ατομική επένδυση.
 • Δυνατότητα συνεισφοράς περιουσιακών στοιχείων – με στόχο να μπορεί να μετατραπεί η ακίνητη περιουσία σε συνταξιοδοτικό δικαίωμα (reverse mortgages).
 • Ο τρίτος πυλώνας θα δίνει την δυνατότητα σε άτομα με ασταθή επαγγελματική πορεία (μητέρες, μετανάστες από και προς Ελλάδα, ελεύθεροι επαγγελματίες) να φροντίσουν για την συνταξιοδότησή τους.