Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ποια είναι η αλήθεια για την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ;

Ερώτηση του Βουλευτή της Β’ Αθηνών Χάρη Θεοχάρη προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Μεγάλες διαφορές διαπιστώνονται στα όσα έχει ανακοινώσει η Κυβέρνσηση περί απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2007-2013 και στα δημοσιευμένα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομίας. Η Κυβέρνηση κάνει λόγο για απορρόφηση της τάξης του 97%, αποδίδοντας μάλιστα τα αποτελέσματα αυτά στους πετυχημένους χειρισμούς της τον τελευταίο χρόνο, αλλά οι αριθμοί δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις.

Συγκεκριμένα,  στον ιστότοπο  anaptyxi.gov.gr  φαίνεται ότι σε προϋπολογισμό ΕΣΠΑ 40,8 δις € έχουν συμβασιοποιηθεί 34,4 δις € και έχουν γίνει πληρωμές ύψους 25,2 δις €. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συμβασιοποιηθεί μόλις 84% του αρχικού προϋπολογισμού και έχουν απορροφηθεί στην πραγματικότητα κονδύλια που αντιστοιχούν μόλις στο 62% του αρχικού προϋπολογισμού.

Υπάρχουν περιπτώσεις επιμέρους αναπτυξιακών ενοτήτων στις οποίες η απορρόφηση δεν ξεπερνά το 30% ή 40%.

Για τους λόγους αυτούς ο Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής της Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας τα ακριβή στοιχεία αποδοτικότητας και απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 (προϋπολογισμός, συμβασιοποιημένα ποσά και ύψος πληρωμών), συνολικά και ανά Αναπτυξιακή Ενότητα. Ζητά επίσης διευκρινήσεις για το πώς συνδέονται οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης με τα δημοσιευμένα στοιχεία και ποια είναι η επίσημη θέση της Ε.Ε. για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα έως σήμερα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Η κυβέρνηση επαίρεται για το γεγονός ότι στο τέλος του 2015 η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ έχει φτάσει στο 97% ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης διαχείρισης των προγραμμάτων κατά τον τελευταίο χρόνο.

Την ίδια στιγμή από τα δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, προκύπτει ότι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, με τρόπο που να κάνει και τον πιο καλόπιστο πολίτη να αναρωτιέται και να αμφιβάλει.

Συγκεκριμένα στον ιστότοπο anaptyxi.gov.gr φαίνεται ότι σε προϋπολογισμό 40,8 δις € έχουν συμβασιοποιηθεί 34,4 δις € και έχουν γίνει πληρωμές ύψους 25,2 δις €. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συμβασιοποιηθεί μόλις 84% του αρχικού προϋπολογισμού και έχουν απορροφηθεί στην πραγματικότητα κονδύλια που αντιστοιχούν μόλις στο 62% του αρχικού προϋπολογισμού. Σε επιμέρους αναπτυξιακές ενότητες η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: Στις «Δράσεις περιβάλλοντος» απορροφήθηκαν 47%, στην «Ψηφιακή Σύγκλιση» 54%, στις «Καθαρές αστικές μεταφορές» το 30%.

Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από τα αναρτημένα και δημοσιοποιημένα στοιχεία η απορρόφηση του 97%. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Ποια είναι τα ακριβή στοιχεία της αποδοτικότητας και απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2007-2013; Συγκεκριμένα ζητάμε να μας ενημερώσετε για τα ποσά (συνολικά και ανά Αναπτυξιακή Ενότητα) τα οποία είχαν προϋπολογιστεί, το ύψος των συμβασιοποιημένων ποσών και το ύψος των πληρωμών όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.
  2. Πώς συνάδουν οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για απορρόφηση της τάξης του 97% όταν από τα δημοσιευμένα σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας στοιχεία προκύπτει απορρόφηση όχι μεγαλύτερη του 62%; 
  3. Ποια είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τη χώρα μας; Υπάρχουν εκθέσεις της ΕΕ οι οποίες να συμφωνούν με τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση;    

Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών

 Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης»