Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη διάσωση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης;

Ερώτηση σχετικά με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τη διάσωση και ανάδειξη  της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης υπέβαλε ο Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο Χάρης Θεοχάρης επισημαίνει πως η ναυπηγική μας παράδοση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προστιθέμενης αξίας για το τουριστικό μας προϊόν και αναφέρει πως η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών με ναυπηγική και ναυτική παράδοση διατηρούν σχολές παραδοσιακής ναυπηγικής ενώ παράλληλα τα παραδοσιακά τους σκάφη χρησιμοποιούνται ως σκάφη αναψυχής, για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

Ο Χάρης Θεοχάρης σημειώνει πως τα θέματα χωροταξίας των παραδοσιακών ναυπηγείων, οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα ξύλινα σκάφη και ο εκτοπισμός τους από τις μαρίνες καθιστούν ακόμα δυσχερέστερη τη θέση της παραδοσιακής ναυπηγικής. Ρωτά δε αν εξετάζεται η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της παραδοσιακής ναυπηγικής δραστηριότητας και πως σκοπεύει η Κυβέρνηση να λύσει το χωροταξικό ζήτημα των παραδοσιακών ναυπηγείων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση

Προς: Τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Τον Υπουργό Οικονομικών

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Σχεδιασμός για τη διάσωση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης

H Ελλάδα έχει μια τεράστια ναυπηγική παράδοση. Η ναυπηγική τέχνη στη χώρα, τείνει να εξαλειφθεί, κυρίως λόγω του περιορισμού του αλιευτικού της στόλου. Η μείωση του παραδοσιακού αλιευτικού στόλου είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της υπεραλίευσης.

Η ναυπηγική μας παράδοση όμως μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προστιθέμενης αξίας για το τουριστικό μας προϊόν, μέσω της αξιοποίησης της συγκεκριμένης τέχνης και της παραγωγικής δυναμικότητας για την ναυπήγηση παραδοσιακών σκαφών με στόχο τη χρήση τους ως σκάφη αναψυχής. Η πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών με ναυπηγική και ναυτική παράδοση διατηρούν σχολές παραδοσιακής ναυπηγικής ενώ παράλληλα τα παραδοσιακά τους σκάφη χρησιμοποιούνται ως σκάφη αναψυχής, για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

Μαζί με την καταστροφή των παραδοσιακών σκαφών έρχεται και το κλείσιμο των παραδοσιακών ναυπηγείων και το χάσιμο της πλούσιας ελληνικής παράδοσης. Ταυτόχρονα τα θέματα χωροταξίας των παραδοσιακών ναυπηγείων, οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα ξύλινα σκάφη, ο εκτοπισμός τους από τις μαρίνες και η γενικότερη αδιαφορία της Πολιτείας για τη διάσωση της τέχνης και για τη σύνδεσή της με νέες αγορές καθιστούν ακόμα δυσχερέστερη τη θέση της παραδοσιακής ναυπηγικής.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Υπάρχει σχεδιασμός εκ μέρους των αρμόδιων υπουργείων για την ανάδειξη της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης; Εξετάζεται η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της παραδοσιακής ναυπηγικής δραστηριότητας;
  2. Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προωθήσουν την αξιοποίηση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης ως εργαλείο προστιθέμενης αξίας στο ελληνικό τουριστικό προϊόν; Μέσω ποιων πολιτικών σκοπεύετε να συνδέσετε την ναυπηγική τέχνη με τον τουρισμό;
  3. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε στο χωροταξικό ζήτημα των παραδοσιακών ναυπηγείων το σύνολο των οποίων βρίσκεται πάνω στον αιγιαλό, με αποτέλεσμα να τελούν σε καθεστώς παρανομίας; Θεωρείτε αναγκαία την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ώστε να υπάρξει χωροταξική διάταξη που να διαχωρίζει τα παραδοσιακά ναυπηγεία από τα συμβατικά;