Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Πώς μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα από τις μισθώσεις αιγιαλού.

Στο θέμα των χαμηλών μισθώσεων του αιγιαλού σε επιχειρήσεις υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος παρεμβαίνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, το ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασιών, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2017, έφερε συνολικό όφελος της τάξης του 35% σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού. Επομένως θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί με ποιον τρόπο τα διαμορφωθέντα επίπεδα μισθωμάτων στις δημοπρασίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της εξίσωσης προσδιορισμού του μισθώματος παραχώρησης χωρίς δημοπρασία.

Επειδή τα έσοδα από τις παραχωρήσεις χρήσεων αιγιαλού αποτελούν σημαντικό πόρο για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους συναρμόδιους υπουργούς:

Προτίθεστε να εξειδικεύσετε και να ποσοτικοποιήσετε τις μεθόδους υπολογισμού των κριτηρίων για τα μισθώματα παραχώρησης άνευ δημοπρασίας;

Θα λάβετε υπόψη την τάση μεταβολής των τιμών στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες ανά δήμο προκειμένου να προσδιοριστεί δικαιότερα και ακριβέστερα το μίσθωμα στις παραχωρήσεις δίχως δημοπρασία;

Σκοπεύετε να εφαρμόσετε άλλη μέθοδο τιμολόγησης των εν λόγω παραχωρήσεων προκειμένου τα μισθώματα να αντιπροσωπεύουν ένα εύλογο ποσοστό των κερδών από τις εμπορικές δραστηριότητες;

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ2