ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ