Ραδιόφωνο

Πρακτορείο FM

Το κοινωνικό κράτος που οραματιζόμαστε απέχει από τα συσσίτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται χρηματοδότηση. Πόρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσα από τη λειτουργική και χωροταξική ενοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.