Τηλεόραση

Πρέπει να πούμε αλήθειες και να εμπνεύσουμε την κοινωνία μ’ ένα νέο όραμα. – Έψιλον

Αλήθειες και όραμα. Πρέπει να πούμε αλήθειες και να εμπνεύσουμε την κοινωνία μ’ ένα
νέο όραμα. Η αλήθεια για το κοινωνικό μέρισμα είναι ότι προήλθε σαφώς από περικοπές
άλλων, πολλές φορές κοινωνικών, εξόδων. Η αλήθεια για την έξοδο από το μνημόνιο τον
Αύγουστο είναι πως δεν θα είναι τόσο καθαρή όσο υποστηρίζει η κυβέρνηση αφού έχουμε
μέτρα μέχρι το 2022. Ας τα πούμε ξεκάθαρα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πιο μακριά και
να οραματιστούμε ένα μέλλον για τη χώρα, που θα εμπνέει τις νέες γενιές και θα τις κρατά
εδώ.