Ραδιόφωνο

Πρώτο Πρόγραμμα

Η παραγραφή φορολογικών υποθέσεων χωρίς εισπρακτικό ενδιαφέρον είναι αδιανόητο να χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για την παραγραφή υποθέσεων πολιτικών προσώπων.