Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Προβλήματα στη διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος 2018

Τα προβλήματα στη διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος οικονομικού έτους 2018 για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αναδεικνύει με ερώτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Επικρατείας. Το κυριότερο εξ αυτών αφορά στον αποκλεισμό των ανασφάλιστων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς και των ανασφάλιστων γονέων ατόμων με αναπηρία από την παροχή του κοινωνικού μερίσματος καθώς απαιτείται η ασφάλιση τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και 31.10.2018. Καθίσταται προφανές ότι άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που δεν έχουν εργαστεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, αποκλείονται από το κοινωνικό μέρισμα παρότι βρίσκονται σε οικονομική ένδεια.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής θέτει -μεταξύ άλλων- τα εξής ερωτήματα:
  1. Προτίθεστε να παρέμβετε άμεσα ώστε να αποτραπεί ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς και των ανασφάλιστων γονέων ατόμων με αναπηρία από την παροχή του κοινωνικού μερίσματος;
  2. Ποιες οι ενέργειες σας ώστε να αρθεί η αδικία για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εργαστεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας και ως εκ τούτου δεν πληρούν το κριτήριο της ασφάλισης τουλάχιστο μία φορά και για χρόνο μεγαλύτερο του ενός μήνα εντός του 2018 προκειμένου να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα;
  3. Υπάρχει πρόβλεψη να γίνουν δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 που έχουν υποβληθεί έως τις 12.12.2018, ώστε να μην αποκλειστούν από την παροχή κοινωνικού μερίσματος άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία από τα ΚΕΠΑ, τα οποία είτε από δική τους παράλειψη είτε από λάθος του λογιστή τους, δεν έχουν δηλώσει τη γνωμάτευση αναπηρίας στη φορολογική τους δήλωση;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.