Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Προβληματική η λειτουργία της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Τα προβλήματα λειτουργίας της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής Αθηνών επισημαίνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, μετά από σχετική επιστολή 516 μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών προς τη διοίκηση του ιδρύματος.

Συγκεκριμένα τα προβλήματα εντοπίζονται στο ανεπαρκές ωράριο λειτουργίας, στις μη έγκαιρες ανανεώσεις των συνδρομών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και στην αδυναμία πρόσβασης μέσω ίντερνετ σε αυτές, αλλά και στην έλλειψη δυνατότητας μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΣΑ