Εκδηλώσεις

Ψηφιακός μετασχηματισμός. Ομιλία σε εκδήλωση.