Ραδιόφωνο

Ράδιο Πατρίδα 100.4 Κομοτηνής

Η Θράκη είναι ένας τόπος ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας για τον ενεργειακό παράγοντα της χώρας. Η δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών γύρω από τα Πανεπιστήμια, όπως το Δημοκρίτειο, θα μας επέτρεπε να εκμεταλλευτούμε την καινοτομία και να προσελκύσουμε επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η πολιπολιτισμικότητα και η συνύπαρξη του μουσουλμανικού με το χριστιανικό στοιχείο είναι πηγή τουριστικού και γενικότερου πλούτου για την περιοχή.