Ραδιόφωνο

26Οκτ 15

Πρέπει να δεχθούμε την ανεξαρτησία της ΓΓΔΕ ώστε να ιαθεί το κύρος του θεσμού που έχει τρωθεί από δύο αποπομπές – Αθήνα 9.84

“Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να θέσει στη διαπραγμάτευση και να πετύχει ένα τρόπο επίλυσης των κόκκινων δανείων μέσω μιας «bad bank» - πρόταση που ήταν και…

Περισσότερα