Ραδιόφωνο

Real fm 97.8

Ξεκινάμε από την αρχή, με μια νέα, καθαρή και έντιμη προσπάθεια. Η χώρα χρειάζεται να αναπτύξει τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές της δυνατότητες που βρίσκονται σε ύπνωση λόγω του πλαισίου λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Τα υπάρχοντα κόμματα έχουν αρχηγοκεντρική διάρθρωση και είναι προσανατολισμένα στη διατήρηση κομματικών στρατών. Μέσα στο καταστατικό στη Δημοκρατική Ευθύνη προβλέπεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ του Προέδρου και του Γραμματέα που θα είναι υποψήφιος για Πρωθυπουργός.